17 SEPTEMBER, 2013
PRESSMEDDELANDE

HIPPEIS MEDIAS KAVALLERI VÄXER
IGNAS SCHEYNIUS SATSAR ÅTERIGEN PÅ MEDIEÖVERSÄTTNING


Det är med glädje vi kan tillkännage att undertextnings– och dubbningsspecialisterna Hippeis Media, grundat 2006 av Costa Kotsianis and Lisa Furuland, går samman med namnkunnige medieentreprenören tillika PrimeText Internationals grundare Ignas Scheynius, PrimeText Internationals tidigare verksamhetschef Eduardo Afonso, och välmeriterade undertextningsexperten Martin Herclik.  Detta partnerskap innebär delat ägande i Hippeis Media AB. Ignas har utsetts till styrelseordförande. Martin Herclik blir verkställande direktör, och Eduardo Afonso vice vd.

Dessa tillskott till Hippeis Medias ägar– och ledningsgrupp stärker bolagets säljkapacitet. Dubbnings– och översättningsmarknaden är hårt konkurrensutsatt, men alla Hippeis Medias delägare är övertygade om att marknaden behöver en aktör som är mer flexibel och kostnadseffektiv än konkurrenterna. Svaret stavas självfallet  Hippeis Media.
Hippeis Media tillhandahåller en global dubbnings– och undertextningstjänst för distributionskunder, tv-stationer och företag, vilka genom Hippeis Media åtnjuter en effektiv och centraliserad lösning för samtliga sina språkversioneringsbehov.

Ignas Scheynius: ’Jag ser fram emot att slå mig samman med ett oerhört erfaret team och att återigen bli del av ett offensivt översättningsbolag. Med rådande tillväxt i branschen har Hippeis Media alla förutsättningar att bli marknadsledande.’
Costa Kotsianis: ’Vår organisation runtom i olika länder representerar branschens bästa; vi är alla oerhört kunniga inom språkversionering och media. Vi är ett högkvalitativt tillika kostnadseffektivt alternativ, och vi tar nu ännu ett stort kliv framåt. Vi har stor integritet och yrkesstolthet, och vi älskar vårt jobb. Det märker våra kunder.’

Hippeis Media är ett 'Dream Team' bestående av branschens kunnigaste, människor med både produktions- och tv-bakgrund, alla med mellan 10 och 30 års erfarenhet. Med ett starkt kundfokus är bolaget väl positionerat för att leverera  önskat resultat, med hänsyn till såväl teknisk som kreativ kvalitet. Tack vare en världsomspännande organisation, med strategiska nav i Stockholm och London, kan kunden erbjudas tryggheten i att alltid hållas ständigt uppdaterad om produktionsprocesserna runtom i Norden, Europa, eller övriga världen.

Eduardo Afonso: ’Vi ser alla fram emot att jobba tillsammans för att bygga vidare på Hippeis Medias starka varumärke. Vår samlade erfarenhet, från såväl kund- som leverantörssida, saknar motstycke i branschen och gör oss till det självklara valet för alla kunder, stora som små, som behöver undertextning och dubbning.’


Ignas Scheynius +46 70 717 88 17, ignas@hippeismedia.com
Costa Kotsianis +46 707 91 77 25, costa@hippeismedia.com
Lisa Furuland +46 708 160 980, lisa@hippeismedia.com
Martin Herclik +46 709 26 29 06, martin@hippeismedia.com
Eduardo Afonso +46 722 19 23 35, eduardo@hippeismedia.com
press@hippeismedia.com